Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу санаторного призначення № 18 "Ромашка"

   

Звіт керівника

Звіт керівника за 2014-2015 н.р.

Звіт керівника за 2015-2016 н.р.

Протокол

загальних батьківських зборів ДНЗ №18

від 01.06.2018р.

Присутні:

батьки вихованців –  27 чол.

члени колективу – 15  чол.

запрошені – 2 члени піклувальної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Звіт керівника ДНЗ №18 Ревуцької Л.К. про підсумки роботи закладу в 2017-2018 навчальному році.

2.  Оцінка батьківською громадою діяльності керівника та ДНЗ в цілому.

СЛУХАЛИ 1.:

Завідувача комунальним дошкільним навчальним закладом (ясел-садка) комбінованого типу №18 «Ромашка» Ревуцьку Л.К. із звітом про діяльність адміністрації дошкільного закладу впродовж 2017-2018 н.р. Вона акцентувала увагу присутніх на нормативно-правовій базі якою керуються  в своїй професійній діяльності працівники усіх підрозділів дошкільного закладу : фінансовій, навчально-виховній, оздоровчій, матеріально-технічній (Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний заклад», «Статут ДНЗ», «Інструкція з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» та інші).

Розповіла присутнім про зміни, що відбулися в поточному році в освітній галузі нашого міста. Зосередила увагу б/громади на перспективних напрямках в дошкільній освіті, що лежать в площині освітньої реформи,  поточних питаннях, які у зв’язку із цим проводяться в ДНЗ.

Ревуцька Л.К. представила кадрове забезпечення закладу та зробила його загальну характеристику, повідомила про особисті досягнення педпрацівників, причини кадрових змін. Детально розповіла про приорітетні напрямки роботи педагогів закладу їх авторські напрацювання, та результативність. В деталях зупинилася на атестації педкадрів, особливостях їх проведення.

Ознайомила присутніх із вирішенням приорітетних навчально-виховних завдань поточного навчального року, підкріплюючи сказане фотоматеріалами, циклограмами, результатами тематичних перевірок.

Розкрила поняття формування життєвої компетентності дошкільників та формах організації дитячого колективу (індивідуальні, підгрупові, фронтальні).

Присутні отримали інформацію розкриту в динаміці про досягнення вихованців в навчально-виховному процесі (моніторингові дослідження) та результати навчання випускників в школах міста.

Завідувач  висвітлила позитивні зміни показників розвитку пізнавальної сфери вихованців: вересень 2017 року - 51 % дітей мали відповідність показників згідно вікових вимог, у травні 2018 року цей показник сягнув до  78%; корекцію рівня сформованості особистісно-емоційних якостей на початку року потребували 57% вихованців, на кінець навчального року результативність сягнула на 21% ;  активно власні творчі здібності  на початку навчального року проявляли 47% вихованців ,на кінець  навчального року –дані показники досягли 87%. Високий рівень стартової  готовності до школи демонструють діти старшого дошкільного віку: в цьому році оптимальний рівень - 38% вихованців, достатній рівень – 54%, середній – 8%,  низький- 0%.

Проаналізувавши  шкільну успішність вихованців 2017р. - можна зробити слідуючий висновок: 8% дітей мають високий рівень, 77% достатній, 8% середній рівень та  1 дитина має труднощі.

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу в поточному році педагогічний колектив у своїй професійній діяльності творчо використовував інноваційні методики і технології: психолого-педагогічного проектування (автор Т.Піроженко) , формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників (автор О. Лоза), гуманістичної концепції виховання В.Сухомлинського, арттерапевтичні технології, інноваційні тенденції на заняттях з фізкультури, навчання читання за методикою Л.Шелестової, кінотренінг та мульттренінг, технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера (теорія розв’язання винахідницьких завдань) та інших (виставковий матеріал до вище названих технологій).

Творчі доробки педагогів були представлені на міському конкурсі «Мій рідний край - моя маленька Батьківщина» (зайняте ІІІ місце); методичному марафоні «Рання профорієнтація дітей старшого дошкільного віку як складова процесу соціалізації»; Всеукраїнському конкурсі «Важливі перспективи нашого ДНЗ» (подяка вихователеві Ключник О.В. від ТОВ «Редакції освітянських видань» «БВДС» за творчий доробок «Атом у житті людини».

Активно, творчо, результативно гурткова робота у 2017-2018 навчальному році проводилася з усіма учасниками навчально-виховного процесу.  Впродовж вказаного періоду, відповідно до річних планів, працювали на базі ДНЗ вісім гуртків: клуб «Маленький правознавець» (кер. Сухорослова О.С.), методично-профільний осередок з економічного виховання (кер. Л.В.Михайлюта), інтелектуальний центр «Маленькі мислителі»(кер. О.В.Ключник), «Джерело» (екологічний напрямок-кер. В.В.Харченко), етнографічний клуб «Патріот»(Н.М.Демченко), університет культури «Школа поведінки в надзвичайних ситуаціях»(О.О.Орел), лабораторія фізичного здоров’я «Здоров’ятко» (В.І.Вендоніна), «Радість творчості» (образотворчий напрямок- Ю.А.Сергєєва).

Завдячуючи системній роботі у дітей якісно змінився на кінець навчального року показник сформованості компетентностей у відповідності програмових та вікових вимог:

 

Початок навчального 2017-2018 року

Кінець навчального 2017 -2018  року

Фізичний розвиток

В-28%

Д-50%

С-6%

Н-16%

В-34%

Д-51%

С-15%

Н-0%

Екологічний розвиток

В-12%

Д-21%

С-38%

Н-29%

В-37%

Д-59%

С-4%

Н-0%

Образотворчий розвиток

В-11%

Д-2%

С-41%

Н-28%

В-37%

Д-49%

С-12%

Н-0%

Мовленнєвий розвиток

В-8%

Д-2%

С-51%

Н-39%

В-20%

Д-28%

С-29%

Н-23%

Громадянський розвиток

В-15%

Д-8%

С-56%

Н-21%

В-20%

Д-34%

С-46%

Н-0%

БЖД

В-4%

Д-0%

С-69%

Н-27%

В-23%

Д-18%

С-45%

Н-14%

Правовий розвиток

 

 

 

 

В-0%

Д-14%

С-63%

Н-23%

В-27%

Д-14%

С-55%

Н-14%

Логіко-математичний розвиток

В-2 %

Д-6 %

С-77 %

Н-15 %

В-26%

Д-54%

С-14%

Н- 6%

           Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють ураховувати актуальні потреби батьківської громади, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Л.К.Ревуцька посилаючись на профільність трьох вікових груп (санаторного типу), зробила детальний аналіз актуальності медикаментозного лікування дітей та відмітила:

- отримали медикаментозне лікування – 9 дітей;

- оздоровлено за рік (зняті з диспансерного обліку) – 10 дітей;

- середньорічна чисельність туб контактних – 11 дітей.

В загальному:

- середньорічна чисельність склала – 41 ч. ;

- на початок року списковий склад – 50 ч.;

- у травні 2018 року списковий склад – 57 ч.;

- прибуло впродовж року 17 чоловік;

- кількість випадків респіраторних захворювань – 138  (зауважила, що 50% від загальної кількості випадків дали 7 дітей);

- кількість захворювань однією дитиною 2,5 рази, тривалість протікання хвороби ~ 7днів;

- медичною сестрою ФЗТ проведено масаж - 44  вихованцям.

Доповідач детально розповіла про організацію раціонального харчування в ДНЗ. Виділила, що в санаторних групах воно є семиразовим (цілодобове перебування дітей) та  безкоштовним.

Фінансові норми слідуючи:

- для дітей санаторної дошкільної групи  – 31грн. 60 коп.

- для дітей раннього віку санаторної груп – 23грн.

- для дітей санаторних груп із цілодобовим перебуванням – 34грн.10 коп.

- для дітей дошкільної групи загального типу- 18грн.50коп.

- для дітей загальної групи раннього віку- 12грн.10коп.

Вихованці санаторних груп харчуються безкоштовно, в групах загального типу батьківська плата складає 60% від вартості харчування. Всі фрукти та ягоди з фруктового саду ДНЗ ідуть до столу дітей.

Доповіла, що якість харчування на постійному контролі міського голови і для цього щоденно із ДНЗ електронною поштою передається меню  на поточний день.

Доповіла що із травня 2017р. по травень 2018 р. за кошти батьківської громади придбано та поставлено на баланс ДНЗ матеріальних цінностей на суму 28 тис. 347 грн.

В ДНЗ діють щомісячні фінансові звіти голови батьківського комітету ДНЗ та груп і кожен має можливість відстежити надходження та прозорість витрат.

В поточному календарному році бюджетне фінансування в повній мірі передбачено  на соціально захищені статті. Інші видатки склали :

КЕКВ 2240 – 11484 грн.

Повірка сигналізаторів газу, оповіщувачів

400 грн.

Оплата послуг зв’язку

2790 грн.

Технічне обслуговування димових каналів

200грн.

Дератизація

250грн.

Страхування закладу

150грн.

Аварійні роботи

1000грн.

Вивіз сміття

694грн.

Технічне обслуговування зовнішньобудинкових систем газопостачання

3000грн.

Технічне обслуговування мереж теплопостачання (промивка системи опалення)

3000грн.

КЕКВ 2250 – 1760грн.

Курси підвищення кваліфікації/відрядження

1760грн.

КЕКВ 2282 – 344 грн.

Навчання з вивчення «Правил техгнічної експлуатації теплових установ, мереж та правил техніки безпеки при експлуатації тепловикористовучих установ та теплових мереж»

172грн.

Навчання з вивчення «правил технічної експлуатації електричних установ, мереж та правил техніки безпеки при експлуатації електричних мереж»

172грн.

     Також передбачені кошти на виконання робіт по обладнанню ДНЗ СПЗ – 200 000грн. та на установку коректора газу – 150 000грн.

Завідувач відмітила активність, відповідальність, наполегливість Т.А.Макарової – голови батьківського комітету ДНЗ, подякувала за співпрацю. Висловила слова вдячності працівникам дошкільного закладу за добросовістне ставлення до своїх професійних обов’язків; Батрун С.А., Ганжа Г.О., Гуліна А.С., Пархоменко І.С., Варава О.В.. андрієнко Т.А., Гора М.Ю., Яковлева Н.А. (голови батьківських комітетів групДемченко А.Є., Орлова Е.В., Корольова Я.О. (батьки дітей І різновікової групи), Гулін Г.Б., Пархоменко І.С.,Ажиненко М.М., Батрун С.А. (батьки дітей ІІ різновікової групи), Рєзніков С.І.,Снігур А.О., Стромило В.М.. Кравченко О.А., Поздній О.Є, Похил М.С., Яковенчук А.П., Катасонов О.В., Варава О.В., Андрієнко Т.А.батьки дітей ІІІ різновікової групи), Божко О.М., Філіпова М.В. (батьки дітей ІVрізновікової групи)- за активну участь у підготовці до літньої оздоровчої компанії.

Розкрила особливості НВП в літній оздоровчий період : ознайомила присутніх з організацією життєдіяльності дітей, розкладом організованих форм навчально-виховного процесу, особливостями рухової активності дітей, особливостями загартування, умовами харчування.

Закликала батьків до ретельного дотримання умов безпеки під час відпочинку в літній період, довела до відома присутніх інформацію служб НС.

Подякувала  батькам усіх вікових груп, які допомогли і допомагають у вирішення поточних питань. Взаємодопомога взаєморозуміння це ті важелі, що забезпечать стабільність роботи закладу, а отже щоденний комфорт вашим дітям і нашим вихованцям.

ВИСТУПИЛИ 2.:

Голова батьківського комітету –Т.М.Макарова. Вона відмітила важливість взаєморозуміння, вміння співпрацювати. Від імені батьківської громади  подякувала працівникам ДНЗ №18 за створені прекрасні умови для їх дітей в дошкільному закладі, відповідальне ставлення персоналу закладу до своїх професійних обов’язків, колегіальність у вирішені нагальних проблем, їх прозорість. Розповіла про результати перевірок, що проводилися нею та членами батьківського комітету в площині покладених на них обов’язків.

С.А.Батрун зосередила увагу присутніх на щомісячній фінансовій звітності, яка проводиться головами батьківських комітетів груп та закладу. Персонально подякувала батькам, які надають допомогу, тим самим забезпечують комфортні умови усих вихованців ДНЗ. Також відмітила байдужість, безучасність певної категорії батьків до поточних проблем ДНЗ. Висловила побажання щодо подальшої плідної співпраці.

М.Ю.Гора відзначила системність та якість роботи ДНЗ, толерантність усіх працівників закладу, згуртованість колективу. Особливо відзначила прозорість у використанні благодійних батьківських коштів аргументацію адміністрації закладу, щодо їх потреб.

А.С.Гуліна відзначила комфортність умов, що створені в дошкільному закладі, індивідуалізацію, що забезпечується педагогічним колективом закладу в НВП, доброзичливість працівників закладу. Подякувала за якісну роботу. 

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами анонімного голосування роботу визнати:

 «Зразково» - 40  чоловік;

«Добре» - 2 чоловік;

«Незадовільно» - 0 чоловік;

«Утримались» - 0 чоловік.

2. Адміністрації ДНЗ та батьківському комітету активно, системно працювати по підготовці закладу до нового навчального року максимально залучаючи різні джерела фінансування.

Відповідальні:         Ревуцька Л.К. (завідувач ДНЗ№18)

      Т.М.Макарова (гол. б/комітету ДНЗ)

 

 

 

Голова б/зборів:                                                                     Т.М.Макарова

Секретар:                                                                                 І.С. Пархоменко

 

 

Протокол

загальних батьківських зборів ДНЗ №18

від 02.06.2017р.

Присутні:

батьки вихованців – 27 чол.

члени колективу – 15  чол.

запрошені – 2 члени піклувальної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

{C}1.      Звіт керівника ДНЗ №18 Ревуцької Л.К. про підсумки роботи закладу в 2016-2017 навчальному році.

{C}2.      Оцінка батьківською громадою діяльності керівника та ДНЗ в цілому.

СЛУХАЛИ 1.:

Завідувача комунальним дошкільним навчальним закладом (ясел-садка) комбінованого типу №18 «Ромашка» Ревуцьку Л.К. із звітом про діяльність адміністрації дошкільного закладу впродовж 2016-2017 н.р. Вона акцентувала увагу присутніх на нормативно-правовій базі якою керуються  в своїй професійній діяльності, працівники усих підрозділів дошкільного закладу : фінансовій, навчально-виховній, оздоровчій, матеріально-технічній (Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний заклад», «Статутом ДНЗ», «Інструкція з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» та інші).

Ознайомила присутніх із приорітетними завданнями поточного навчального року та шляхами їх вирішення, підкріплюючи сказане фотоматеріалами, циклограмами, контрольними зрізами.

Ревуцька Л.К. представила кадрове забезпечення закладу, зробила загальну характеристику , повідомила, що уже два роки ДНЗ змінено статус закладу, відкрито одну групу загального типу. Вона аргументовано причини даного нововведення, розповіла про особливості роботи за даних умов. У своєму звіті детально розповіла про приорітетні напрямки роботи педагогів закладу, їх авторські напрацювання, та результативність. В деталях зупинилася на атестації педкадрів, особливостях їх проведення.

Розкрила поняття формування життєвої компетентності дошкільників та формах організації дитячого колективу (індивідуальні, підгрупові, фронтальні).

Присутні отримали інформацію про досягнення вихованців в навчально-виховному процесі (моніторингові дослідження) та результати навчання випускників в школах міста.

Ревуцька Л.К.  висвітлила позитивні зміни в розвитку психічних процесів вихованців: видах пам’яті (35%) , проявах творчих здібностей (25%), покращені емоційного стану ( 45%). Високий рівень стартової  готовності до школи в цьому році демонструють 46% вихованців, достатній рівень – 46%, середній – 8%,  низький- 0%.

Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації  освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога, що передбачені у річному плані.

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики і технології: психолого- педагогічне проектування (автор Т.Піроженко) , формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників (автор О. Лоза), гуманістична концепція виховання В.Сухомлинського, арттерапевтичні технології в роботі з дітьми дошкільного віку, інноваційні технології на заняттях з фізкультури (фітболи, степ-платформи), навчання читання за методикою Л.Шелестової, кінотренінг та мультитренінг: прийоми  та техніки, методика «Лялька як персона», технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера (теорія розв язання винахідницьких завдань), особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв.

Педагоги закладу системно відвідували методичні обєднання міста різних категорій з наступним обговоренням на педагогічних годинах.

Активно і творчо проводилась з дітьми  гурткова робота  відповідно до складених планів працювали вісім гуртків: клуб «Молодий правознавець» (кер. Л.М.Гайдамака), методично-профільний осередок з економічного виховання «Умілі руки» (кер. Л.В.Михайлюта), інтелектуальний центр «Мислителі»(кер. О.В.Ключник), «Джерело» (кер. В.В.Харченко), етнографічний клуб «Патріот»(Н.М.Демченко), університет культкри «Школа поведінки в надзвичайних ситуаціях»(О.О.Орел), лабораторія фізичного здоровя «Здоров’ятко» (О.О.Кузьменко), «Радість творчості» (Ю.А.Сергєєва).

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.  За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. Проаналізувавши знання дітей, які відвідували 1 –й клас, в  2016-2017 н. р., можна зробити висновок, що діти мають: 50% високого рівня, 17% достатнього та 33% середнього рівня успішності.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють ураховувати актуальні потреби батьків. Сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Л.К.Ревуцька посилаючись на профільність дошкільного закладу, зробила детальний аналіз актуальності медикаментозного лікування та складових його фінансування, конкретизувала чинники ефективності оздоровлення дітей:

- середньорічна чисельність – 28 чоловік ;

- списковий склад на початок року – 26 чоловік;

- прибуло впродовж року – 15 дітей;

- отримали медикаментозне лікування – 25 дітей;

- оздоровлено за рік (зняті з диспансерного обліку) – 6 дітей;

- середньорічна чисельність туб контактних – 3 дітей;

- кількість випадків респіраторних захворювань – 95 випадки (зауважила, що 50% від загальної кількості випадків дали 7 дітей);

- кількість захворювань однією дитиною та тривалість протікання хвороби – 2,5 рази 7днів

Доповідач детально розповіла про організацію раціонального харчування в ДНЗ. У санаторних групах воно є семиразовим (цілодобове перебування) безкоштовним.

Фінансові норми слідуючи:

дітям ясельного віку санаторної групи – 20 грн. 35 коп.

ясельного віку санаторної з цілодобовим перебуванням – 25 грн.

дошкільні санаторні групи – 25 грн. 85коп.

дошкільні цілодобові групи – 25 грн. 85 коп.

яслі загального типу – 11 грн.

сад загального типу – 16 грн. 50коп.

Всі фрукти та ягоди з фруктового саду ідуть до столу дітей.

Доповіла що із травня 2016р. по травень 2017 р. за кошти батьківської громади придбано та поставлено на баланс ДНЗ матеріальних цінностей на суму 30 тис. 702 грн.

В ДНЗ діють щомісячні фінансові звіти голови батьківського комітету ДНЗ та груп і кожен має можливість відстежити надходження та витрати.

В поточному календарному році бюджетне фінансування в повній мірі передбачено тільки на соціально захищені статті. Інші видатки склали :

КЕКВ 2240 – 14889 грн.

КЕКВ 2250 – 1739грн.

КЕКВ 2282 – 6255 грн.

Завідувач відмітила активність, відповідальність, наполегливість Н.О.Морі – голови батьківського комітету ДНЗ, подякувала за співпрацю. Висловила слова вдячності Демченко Н.М., Низькій Г. Е. – за надану допомогу; Морі Н.О., Корольовій  Я.О., Божко О.М.,

 Бажановій А.В. (голови батьківських комітетів груп); Шулікі Т.О., Андрієнко Т.А., Хоменко М.М., Яковенчук О.В. (батьки дітей І різновікової групи), Гулін Г.Б., Корольов О.М., Лучко О.С. та Калінченко Т.О., Батрун М.І. (батьки дітей ІІ різновікової групи), Дроговоз М.С., Міросенко Т.М., Вербицька К.О.,Пастернак А.В, Варава О.В.(батьки дітей ІІІ різновікової групи), Бажанова А.В., Кривоусов І.М та Кривоусова Т.В. (батьки дітей ІVрізновікової групи)- за активеу участь у підготовці до літньої оздоровчої компанії.

Подякувала всім батькам усіх вікових груп які допомогли і допомагають у вирішення поточних питань.

Взаємодопомога, взаєморозуміння це ті важелі, що забезпечать стабільність роботи закладу, а отже щоденний комфорт вашим дітям і нашим вихованцям.

Розкрила особливості НВП в літній оздоровчий період : подовження сну, покращення харчування, тривалість відпустки тощо.

ВИСТУПИЛИ 2.:

Голова батьківського комітету –О.Н.Моря. Вона відмітила важливість взаєморозуміння, вміння співпрацювати. Від імені батьківської громади вона подякувала працівникам ДНЗ №18 за створені прекрасні умови для їх дітей в дошкільному закладі, відповідальне ставлення персоналу закладу до своїх професійних обов’язків, колегіальність у вирішені нагальних проблем, їх прозорість. Розповіла про результати перевірок, що проводилися нею та членами батьківського комітету в площині покладених на них обов’язків.

А.В.Бажанова зосередила увагу присутніх на щомісячній фінансовій звітності, яка проводиться головами батьківських комітетів груп та закладу. Персонально подякувала батькам, які надають допомогу, тим самим забезпечують комфортні умови усих вихованців ДНЗ. Також відмітила байдужість, безучасність певної категорії батьків до поточних проблем ДНЗ. Висловила побажання щодо подальшої плідної співпраці.

О.М. Божко відзначила системність та якість роботи ДНЗ, толерантність усіх працівників закладу, згуртованість колективу. Особливо відзначила прозорість у використанні благодійних батьківських коштів аргументацію адміністрації закладу їх потребі.

Я. О. Корольова відзначила комфортність умов, що створені в дошкільному закладі, індивідуалізацію, що забезпечується педагогічним колективом закладу в НВП, доброзичливість працівників закладу. Подякувала за якісну роботу. 

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами анонімного голосування роботу визнати:

 «Зразково» - 35 чоловік;

«Добре» - 7 чоловік;

«Незадовільно» - 0 чоловік;

«Утримались» - 0 чоловік.

2. Адміністрації ДНЗ та батьківському комітету активно, системно працювати по підготовці закладу до нового навчального року максимально залучаючи різні джерела фінансування.

Відповідальні:         Ревуцька Л.К.

О. Н. Моря

 (гол. б/комітету ДНЗ)

 

Термін: до 15.08.2016р.

 

Голова б/зборів:                                                                                         Н.О.Моря

Секретар:                                                                                                   А.В.Бажанова